ممنوعیت سفرِ اتباعِ ۷ کشور ، به آمریکا لغو می‌شود
Invalid username and access token

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ممنوعیت سفرِ اتباعِ ۷ کشور ، به آمریکا لغو می‌شود