وقوع سانحه برای بوئینگ ۷۷۷ در آمریکا ۶۰ زخمی برجای گذاشت!
Invalid username and access token

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

وقوع سانحه برای بوئینگ ۷۷۷ در آمریکا ۶۰ زخمی برجای گذاشت!