پرواز استانبول – ایران ایرتور

ایران ایرتور

پرواز دوشنبه چهارشنبه جمعه

9702 19:45
9703 12:35
————————————————————-

14 – 18 OCT :: 4 Nights :: 3.600.000
14 – 21 OCT :: 7 Nights :: 2.950.000

16 – 21 OCT :: 5 Nights :: 3.100.000
16 – 23 OCT :: 7 Nights :: 3.000.000

18 – 21 OCT :: 3 Nights :: 2.850.000
18 – 23 OCT :: 5 Nights :: 2.750.000

———————————————————

 OW :::: IST – IKIA بلیط یک طرفه:::: از استانبول به فرودگاه امام

16 OCT 1.700.000
18 OCT 2.200.000
21 OCT 1.550.000
23 OCT 1.450.000

OW ::::   IKIA – IST  بلیط یک طرفه:::: از فرودگاه امام به استانبول

14 OCT OW 1.400.000
16 OCT OW 1.550.000
18 OCT OW 1.300.000

لطفا جهت رزرو اطلاعات خود را ارسال فرمایید: