تور استانبول – پاییز 98

تور استانبول
20 مهر / 3 شب و 4 روز
پرواز قشم ایر

نام هتلخدماتقیمت اتاق دو تخته
(به ازای هر نفر)
قیمت اتاق یک تخته
(به ازای هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(به ازای هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(به ازای هر نفر)
توضیحات
BAYKAL
(3 ستاره)
BB2.790.000 تومان3.275.000 تومان2.750.000 تومان2.400.000 توماناون کاپی
KAYA MADRID
(3 ستاره)
BB2.925.000 تومان3.450.000 تومان2.850.000 تومان2.400.000 تومانآکسارای
SABENA
(3 ستاره)
BB3.000.000 تومان3.600.000 تومان3.000.000 تومان2.400.000 تومان
ARACH
(3 ستاره)
BB3.040.000 تومان3.675.000 تومان2.965.000 تومان2.400.000 تومانهاربیه
FIDE
(3 ستاره)
BB3.075.000 تومان3.750.000 تومان2.965.000 تومان2.400.000 تومان
MONOPOL
(3 ستاره)
BB3.115.000 تومان3.825.000 تومان2.965.000 تومان2.400.000 تومان
EFES TAXIM
(3 ستاره)
BB3.190.000 تومان3.975.000 تومان2.965.000 تومان2.400.000 تومانبی اغلو
TAMARA
(3 ستاره)
BB3.190.000 تومان3.975.000 تومان3.000.000 تومان2.400.000 تومانتکسیم
MONTAGNAHERA
(3 ستاره)
BB3.265.000 تومان4.125.000 تومان3.000.000 تومان2.400.000 تومانشیشلی
VIZON
(3 ستاره)
BB3.265.000 تومان4.125.000 تومان2.815.000 تومان2.400.000 تومانشیشلی
ARSIMA
(3 ستاره)
BB3.340.000 تومان4.275.000 تومان3.040.000 تومان2.400.000 تومان
PERA ROSE
(4 ستاره)
BB3.400.000 تومان4.300.000 تومان3.250.000 تومان2.400.000 تومان
NOVA PLAZA PARK ISTANBUL HOTEL
(4 ستاره)
BB3.430.000 تومان4.365.000 تومان3.310.000 تومان2.400.000 تومان
GRAND HILARIUM
(4 ستاره)
BB3.440.000 تومان4.375.000 تومان3.100.000 تومان2.400.000 تومانینی کاپی
WHITE MONARCH
(4 ستاره)
BB3.440.000 تومان4.375.000 تومان3.215.000 تومان2.400.000 تومانشیشلی
DORA
(4 ستاره)
BB3.475.000 تومان4.450.000 تومان3.100.000 تومان2.400.000 توماندولاب دره
GRAND UNAL HOTEL ISTANBUL
(3 ستاره)
BB3.475.000 تومان3.450.000 تومان3.290.000 تومان2.400.000 تومانینی کاپی
ICON
(4 ستاره)
BB3.475.000 تومان4.450.000 تومان3.100.000 تومان2.400.000 توماندولاب دره
KERVANSARAY
(4 ستاره)
BB3.555.000 تومان4.610.000 تومان3.150.000 تومان2.400.000 تومانتکسیم
FERONYA
(4 ستاره)
BB3.590.000 تومان4.675.000 تومان3.100.000 تومان2.400.000 تومانتکسیم
RAMADA MERTER
(5 ستاره)
BB3.665.000 تومان4.825.000 تومان3.250.000 تومان2.400.000 تومانمرتر
GREEN PARK MERTER
(5 ستاره)
BB3.665.000 تومان4.825.000 تومان3.250.000 تومان2.400.000 تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
(5 ستاره)
BB3.700.000 تومان4.900.000 تومان3.250.000 تومان2.400.000 تومانبایرام پاشا
LION
(4 ستاره)
BB3.715.000 تومان4.930.000 تومان3.310.000 تومان2.400.000 تومانتکسیم
GRAND HALIC
(4 ستاره)
BB3.740.000 تومان4.825.000 تومان3.290.000 تومان2.400.000 تومانبی اوغلو
LAMARTIN
(4 ستاره)
BB3.925.000 تومان5.350.000 تومان3.290.000 تومان2.400.000 تومانتکسیم
CENTRAL PALACE
(4 ستاره)
BB3.990.000 تومان5.480.000 تومان3.575.000 تومان2.400.000 تومانتکسیم
GOLDEN AGE1
(4 ستاره)
BB4.030.000 تومان5.565.000 تومان3.410.000 تومان2.400.000 تومانتکسیم
GRAND OZTANIK
(4 ستاره)
BB4.030.000 تومان5.565.000 تومان3.285.000 تومان2.400.000 تومانتکسیم
AVANTGARDE
(4 ستاره)
BB4.030.000 تومان5.565.000 تومان3.410.000 تومان2.400.000 تومان
PALAZZO DONIZETTI
(5 ستاره)
BB4.115.000 تومان5.725.000 تومان3.325.000 تومان2.400.000 تومانبی اغلو
TITANIC CITY
(4 ستاره)
BB4.200.000 تومان5.895.000 تومان3.370.000 تومان2.400.000 تومانتکسیم
GRAND CEVAHIR
(5 ستاره)
BB4.415.000 تومان5.950.000 تومان3.290.000 تومان2.400.000 تومانشیشلی

ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بلیط رفت و برگشت – بیمه مسافرتی
*نرخ کودک کمتر از 2 سال : 550.000 هزار تومان

لطفا جهت رزرو اطلاعات خود را ارسال فرمایید: