وقت و خدمات سفارت

خدمات سفارت کانادا

 • پر کردن فرم + دریافت واریزی وجه سفارت از مسافر و پرداخت به بانک + ترانسفر به دفتر VAC + مترجم
 • ترانسفر به دفتر VAC + مترجم + ترانسفر به بانک
 • صدور دعوتنامه رسمی معتبر
 • پر کردن فرم سفارت کانادا
 • واریزی وجه سفارت کانادا
 • پیکاپ پاسپورت کانادا (توریستی – اقامتی – دانشجویی)

خدمات سفارت استرالیا

 • پرداخت هزینه اداره مهاجرت در استرالیا با احتساب واریزی بانک (140 دلار) + پر کردن فرم سفارت + آپلود مدارک

خدمات سفارت انگلیس (آنکارا)

 • گرفتن وقت + واریزی وجه سفارت بصورت آنلاین (مبلغ بصورت نقدی از مسافر در آنکارا دریافت میگردد) + مترجم + گرفتن برگه تردد از سفارت ایران + پیکاپ پاسپورت
 • همراهی مترجم به سفارت + گرفتن رگه تردد از سفارت ایران + پیکاپ پاسپورت
 • پیکاپ پاسپورت

خدمات سفارت آمریکا (دبی، ارمنستان، آنکارا)

 • وقت سفارت آمریکا در دبی، آنکارا، ارمنستان (گرفتن وقت + هزینه واریز بانک جهت مصاحبه + پر کردن فرم DS160(
 • وقت پزشکی سفارت آمریکا در آنکارا (گرفتن وقت + ترانسفر به کلینیک + گرفتن جواب و تحویل به مسافر)
 • پیکاپ پاسپورت آمریکا در دبی
 • پیکاپ پاسپورت آمریکا در ارمنستان